Urban Transition Øresund
Öresundsregionen har alla förutsättningar att bli en världsledande region för hållbar stadsutveckling. Flera aktörer i region har redan blivit internationellt uppmärksammade för deras arbete med hållbar stadsutveckling genom medvetna satsningar på klimatsmart byggande, och en innovativ samhällsplanering där klimat och grön tillväxt har stått i fokus. Nu vill man dock, med gemensamma krafter, komma ännu längre.

Öresundregionen i framkant inom hållbar stadsutveckling
Flera aktörer i Öresundsregionen har blivit internationellt uppmärksammade för arbetet med hållbar stadsutveckling genom satsningar på klimatsmart byggande, och en innovativ samhällsplanering där klimat och grön tillväxt har stått i fokus. Innovationer inom stadsplaneringen är en nödvändighet för att möta de framtida utmaningar som många städer kommer att ställas inför inom klimat- och resurshushållningsområdet då fler människor väljer
att bosätta sig i urbana områden.

Nya möten ger nya innovationer
Utgångspunkten för Urban Transition är att ge möjlighet för danska och svenska aktörer inom hållbar stadsutveckling att träffas och skapa en gemensam förståelse av de processer som sker vid stadsombildningar. Tillsammans vill man utveckla gränsöverskridande metoder och verktyg
för hållbar stadsutveckling inom tre tematiska områden: hållbara planprocesser,
riktlinjer för hållbart byggande och finansiering av hållbart byggande. För att åskådliggöra dessa tematiska områden utgår man från några konkreta kommunala fältstudier. Dessa fungerar sedan som pilotprojekt när de nya kunskaper som tagits fram i projektet ska testas och utvärderas. En plattform skapas där offentlig sektor, forskning och näringsliv möts och gemensamt utvecklar nya metoder och strategier för arbetet med hållbar stadsutveckling.

Rapporter

 Urban Transítion Øresund_flyer_SE    

Rapport: "Urban Transition Öresund - Ett gränsöverskridande samarbete för hållbar stadsutveckling i Öresundsregionen"

   

Fakta om projektet

Projektleder:

Jesper König

jesper.konig@luopen.lu.se

+46 (0) 735 18 09 82

Webside:

www.urban-transition.org

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Malmö högskola, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Aalborg Universitet København, Roskilde Universitet, Københavns Kommune, Malmö Stad, Lunds kommun, Ballerup Kommune, Roskilde Kommune.

Projektperiode: 1. oktober 2011 - 30. september 2014

Projektets samlede budget: 2 660 842 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 1 330 421 EUR

Projektleder: Jesper König

E-mail: jesper.konig@luopen.lu.se

Tel: +46 (0) 735 18 09 82

Webside: www.urban-transition.org